Апаратура

Апаратура

Clear + Brilliant е най-новият лазер на компанията. Той направи дебюта си през май 2011 на Световния конгрес по дерматология в Сеул. За първи път на пазара се появява диоден лазер с дължина на
вълната 1440 нм, предназначен за превенция на стареенето на кожата и леснодостъпни поддържащи процедури. Лазерът е неаблативен и благодарение на плиткото проникване (100-200μm), процедурите могат да се извършват дори през лятото. Времето за възстановяване е от 24 до 48 часа без да се изисква престой у дома. Макар и мъничък, Clear + Brilliant е оборудван с всички системи, които дават предимствата и на лазерите Fraxel – лъчът е фраксиален, вградена и системата за интелигентно оптично проследяване, благодарение на която всички лазери на „Солта Медикъл” са с изключително висока степен на безопасност. Clear + Brilliant получи сертификат от Агенцията по храните и лекарствата на САЩ за ефикасност на подмладяващите процедури и СЕ марка за съответствие с европейските стандарти.


Полезно

Впечатления на клиенти: