Научете повече

Медицински публикации

Заглавие и автори на статията

Публикувана в:

Данни за проучването

Резултати и заключения

 Белези от акне и други белези 

Второ поколение 1550 nm фракционна фототермолиза за третиране на белези от акне

 

Чарстил, Б., Глейх, А., Голдберг, Л., и Фридман, П.

Дерматологична хирургия” 2008, 34, 1327-1332

29 пациента с белези по лицето и гърба; 2 до 6 процедури с Фраксел 1550 nm; 20% до 35% покритие на процедура.

Резултатите са оценени от трима независими дерматолози по 4-степенна скала. 18 пациента са с подобрение от 50 до 75%; 5 пациента са с подобрение над 75%; 5 пациента са с подобрение между 15 и 50% и 1 пациент е с подобрение под 25%.

 

Атрофични белези и прилагането на фракционната фототермолиза

 

Рахман, З., Танър, Х., Джанг, К.

„Козметична дерматология” 2007, 20/9, 593-602

40 пациента; 3-5 процедури с Фраксел СР; 53 атрофични белега от акне, хирургия, травми и стрии;

62,3% от белезите са с умерено до напълно подобрен вид. Три месеца след процедурите, общото състояние на белезите е значително подобрено. Фракционната фототермолиза с Фраксел СР безопасно редуцира белези от акне, хирургия, травми и стрии като подобрява цвета, текстурата е намалява атрофията.

 

Прилагане на фракционната лазерна фототермолиза за третиране на атрофични белези

 

Олстър, Т., Танзи, Е., Лазъръс, М.

„Дерматологична хирургия” 2007, 33, 295-299

53 пациента с леки до умерени атрофични белези от акне; третиране с Фраксел 1550 nm

При 90% от пациентите се отчита средно подобрение от 51 до 75%. Атрофичните белези се редуцират ефикасно и безопасно с Фраксел 1550 nm.

Клинични изпитания на лазерно устройство, наречено „система за фракционна фототермолиза” за белези от акне

 

Хасегава, Т., и др.

Журнал по дерматология” 2006, 33, 623-627

10 пациента на възраст от 22 до 58 години; 1-3 процедури с Фраксел СР /1550 nm/

4 пациента с „добро” подобрение, 1 пациент с „много добро” подобрение, 5 пациента с „отлично” подобрение. Фракционната фототермолиза ефикасно се прилага за белези от акне, без риск от пигментация и тежки странични ефекти.

 

Фракционна фототермолиза за третиране на хирургични белези

 

Кунишиге, Дж. И др.

„Дерматологична хирургия” 2010, 36, 1-4

13 пациента; хирургични белези, характеризиращи се серитема, хиперпигментация, атрофия и хипертрофия. Средно 3 процедури на пациент с Фраксел СР /1550 nm/

Над половината пациенти имат 75% и повече подобрение. Няма пациент без подобрение. Фракционната фототермолиза е ефикасно средство за отстраняване на белези. Не се наблюдаваха никакви странични ефекти и усложнения.

 

 

Ресърфасинг на термични изгаряния с фракционен лазер

 

Вейбел, Дж., Беер, К.

Журнал на медикаментите в дерматологията” 2008р 7/1, 12-14

37 годишна пациентка с над 30% изгаряния от мазнина по лицето и тялото; присадена кожа на дланите.

Този случай показва успешното прилагане на Фраксел СР /1550 nm/ за ресърфъсинг на белези от изгаряне. Фракционният ресърфъсинг се оказва удачна терапевтична опция при пациенти с голям процент на изгаряне, заради изключително ниския риск от инфекция и добрия козметичен резултат.

Ресърфасинг/Фотоувреждане

 

1927nm фракционен тулий фиброоптичен лазер за третиране на фотоувреждане на зони от тялото: пилотно проучване

 

Полдер, К.Д. и др.

Дерматологична хирургия” 2011, 37:342-348

9 пациента; 3 процедури с Фраксел Дуъл; 30-55% покритие на процедура; третирано фотоувреждане на части от тялото.

1 пациент с 25% подобрение; 2 – с подобрение между 26-50%; 3 – с подобрение между 51-75% и 4 – с подобрение между 76-100%. Нито един от пациентите няма инфекция след процедурите. Фраксел 1927 nm е безопасно и ефикасно средство за третиране на фотоувреждане на тялото.

 

Фракционната фототермолиза за третиране на старчески петна по дланите

 

Джи, М.Х., Голдберг, Л.Х., Кимяй-Асай, А.

Дерматологична хирургия” 2008, 34/1, 73-78

10 пациента; 5 процедури с Фраксел 1550nm; обработена е само едната ръка.

Оценка на пациентите след 1 и 3 месеца – 51 до 75% подобрение на пигментацията и 25 до 50% подобрение в текстурата и бръчките на кожата. Взетите биопсии показват нараснала плътност на колагена в кожата.

 

Фракционна фототермолиза: третиране на фотоувреждане на лице и тяло с 1550 nm ербий фиброоптичен лазер

 

Ванер, М., Танзи, Е. И Алстър, Т.

„Дерматологична хирургия” 2007, 33, 24-29

50 пациента с леко до умерено фотоувреждане, ритиди и депигментация; 3 процедури с  Фраксел 1550nm.

Минимум 51 до 75% подобрение при фотоувреждането и останалите третирани проблеми. Неаблативният Фраксел 1550nm е ефикасен при проследените случаи и има предимството на бързото възстановяване и отсъствие на странични ефекти.

 

Неаблативен фракционен ресърфъсинг при пациенти мъже

 

Наруркар, Вик (обзор)

„Дерматологична терапия” 2007, 20, 430-435

 

Неаблативните технологии са все по търсени от пациентите поради краткия възстановителен период, значително намаления риск от хипопигментация, инфекция и неравномерност в тена на кожата. Ресърфъсингът се съпътства от екструзия на пигмент и бърза реепителизация. Разгледаните тук пнроцедури са извършени с Фраксел 1550nm, тъй като това е системата с която са проведени най-много клинични изследвания.

 

Подмладяване на лице с помощта на лазер „Фраксел” (обзор)

 

Бас, Л.

Журнал по естетична хирургия, 2005, 25, 307-309

 

Според автора, процедурите са с ефикасността на аблативните процедури, но с предимствата на бързото възстановяване, много малък брой пациенти, които не се повлияват и възможност да се прилага и върху различни части от тялото. Настъпилите подобрения са значителни.

Мелазма

 

Третиране на мелазма с помощта на новия фракционен 1927 nm тулий фиброоптичен лазер: пилотно проучване

 

Полдер, К.Д., Брус, С.

Дерматологична хирургия” 2011, 1-8

14 пациента; по 4 процедури; оценка след 1-, 3- и 6 месеца; оценка на странични ефекти и болка скала (0-10).

Отчетено е статистически значимо подобрение от 51% по индекса MASI (Melasma Area&Severity Index). Не се отбелязват възпаление, хипер- или хипопигментация. Фракционният тулий лазер 1927nm е безопасно и ефикасно средство за третиране на малазма.

 

Хистологичен и ултраструктурен анализ на мелазма след фракционен ресърфъсинг

 

Голдбърг, Д.Дж., Бърлин, А., Фелпс, Р.

„Лазерите в хирургията и медицината” 2008, 40, 134-138

10 пациента диагностицирани с епидермална мелазма; 4 процедури; взети биопсии.

При микроскопски анализ се отбелязва спад в меланоцитите. Ултрастуктурните промени съответстват на процеса на елиминация на пигмент, което обяснява и клиничното подобрение, настъпило след процедурите.

Третиране на мелазма с фракционна фототермолиза: пилотно проучване

 

Рохсар, С. и Фицпатрик, Р.

„Дерматологична хирургия” 2005, 31, 1645-1650

10 пациентки, които не са се повлияли от предходни терапии; 4-6 процедури с двете дължини на вълната на Фраксел Дуъл

60% от пациентките са със 75 до 100% изчистване; 30% са били с 25% изчистване; 1 пациент с ПИХ; нито един пациент няма хипопигментация. Фракционния ресърфасинг е нова възможност при третирането на мелазма със значителна ефикасност и без риск и продължителен възстановителен период.

 

Прилагане на фракционния ресърфъсинг при лечението на упорита мелазма

 

Танъс, З. И Астнер, С.

„Журнал козметична и лазерна терапия” 2005, 7, 39-43

31-годишна пациентка с епидермална и дермална мелазма, която не се е повлияла от различни медикаментозни курсове на лечение. 2 процедури с Фраксел;

Отбелязва се значително намалена пигментация при контролен преглед 6 месеца след последната процедура.

Третиране на пигментация и подобряване текстурата на кожата с фракционен лазер

 

Рахман, З., Алам, М., Доувър, Дж.

„Терапии на кожата” 2006, 11/9

 

Ербий лазерът (1550nm) Фраксел се оказва липсващото звено между аблативните и неаблативните лазерни апаратури. Значителното ремоделиране повлиява пигментни петна, мелазма и бръчки, както и неравности като белези от акне и операции.

 

Контрол на повърхностни пигментни изменения с „Фраксел” лазер

 

Ласк, Г.

„Практическа дерматология” 2006, януари 58

 

Фраксел е многообещаваща технология, особено за пациенти, които не се повлияват от медикаментозно лечение.

Други клинични приложения

 

1927 nm фракционен ресърфъсинг на лезии на актинична кератоза по лицето: обещаваща нова терапевтична възможност

 

Вайс, Е.Т. и др.

„Журнал на американската академия по дерматология” 2013, 68/1, 98-102

24 пациента; до 4 процедури/пациент; Фраксел тулий лазер

Независима комисия за оценяване на резултатите установи, че 6 месеца след последната процедура лезиите са намалели с 86,6%. Пациентите отчитат и забележимо подобрение в общата пигментация. Клиничните и хистологични находки, както и отзивите на пациентите относно тяхната удовлетвореност и безопасност, водят до заключението, че Фраксел 1927 nm е обещаващ терапевтичен инструмент.

 

Третиране на себорейна кератоза с помощта на новия 1927 nm тулий фиброоптичен лазер

 

Полдър, К.Д. и др.

„Дерматологична хирургия” 2012, 38:1025-1031

6 пациента на средна възраст 56,8 с лезии по тялото; 3 процедури/пациент; 30-55% покритие

Месец след приключване на процедурите се забелязва спад в броя на лезиите с 50% и намаляване на тяхната дебелина. Неаблативният тулий лазер е безопасно и ефикасно средство за намаляване на лезиите при себорейна кератоза.

 

Третиране на актиничен хейлит с помощта на 1927 nm тулий фракционен лазер

 

Гасри, П. И др.

 

„Дерматологична хирургия” 2011, 38:504-507

15 пациента; 2 процедури/пациент

При 9 пациента подобрението е от 76 до 100%, а при 6 пациента подобрението е от 51 до 75%. Не са наблюдавани неблагоприятни ефекти, страничните ефекти като едем и еритем са отшумели в рамките на 1-3 дни.

Безопасност и ефикасност на фракционната фототермолиза при корекция на стрии

 

Стотланд, М.С. и др.

„Журнал по лекарствата в дерматологията” септември 2008, 7/9, 857-861

20 пациентки със striae alba или striae rubra; 6 процедури/пациент; оценка от 4 независими дерматолози

При 63% от пациентите се наблюдава подобрение от 26 до 50%. Под 25% подобрение на дисхромията при 50% от пациентитер подобрение в текстурата от 26 до 50% при 50% от пациентите. Клиничният отговор не се влияе от възрат и фототип кожа. Фракционната фототермолиза може да се прилага ефикасно и безопасно при третиране на стрии.

 Други статии

Неаблативен фракционен ресърфъсинг за цялостно подмладяване на тялото

 

Наруркар, В.А.

Журнал по лекарствата в дерматологията” 2008, 7/4, 352-355

Пациенти с дълбоки бръчки, фотоувреждане в зоната на шията, деколтето и ръцете, пойкилодерма на Чивате и неравномерен тен в следствие на процедури с други лазери.

Резултатите показват изключително добро повлияване при белези от акне, хирургични белези, ресърфъсинг на лицето и тялото за заличаване на фотоувреждане и умерени до дълбоки бръчки; отлично повлияване при назолабиални бръчки и добро повлияване на мелазма и стрии.

 

Фракционна фототермолиза: третиране с фиброоптичен лазер „Фраксел” 1550nm

 

Чиу, Р.Дж. и Кридел, Р.

„Клиники за лицева пластична хирургия в Северна Америка” 2007, 15, 229-237

Обзорна статия

Отсъствието на възстановителен период и риск от усложнения прави процедурите с Фраксел особено предпочитани от пациенти е дерматолози. Тези процедури са отлично средство за намаляване на бръчки по шията, хиперпигментация на деколтето, както и за третиране на по-сериозни състояния като мелазма и белези от акне.

 

Фракционен ресърфъсинг

 

Танвъс, З.

„Клинична дерматология” 2007, 25, 480-486

Обзорна статия

Фракционният ресърфъсинг се прилага успешно при третиране на различни проблеми, вкл. мелазма, дисхромия, лезии от различен произход, бръчки и белези от акне. Процедурата е безопасна за прилагане при различни типове кожа и различни части от тялото.

 

Фракционна фототермолиза: настоящи и бъдещи приложения

 

Джеронимъс, Р.

„Лазерите в хирургията и медицината” 2006, 38, 169-176

 

Висока степен на безопасност на приложението, успешно третиране на множество проблеми и резултати, които са съпоставими с тези при аблативните лазери.

 

Последователна комбинация на процедури с „Термаж” и „Фраксел” води до цялостни подобрения

 

Вайс, Р. 2009

2009

Съчетаването на двете процедури и изключително ефикасно, безопасно и отличаващо се с предвидими и продължителни резултати. От 2005 до 2008, около 60 пациента с различни проблеми преминават са третирани по комбиниран протокол, прилагащ Фраксел Дуъл и Термаж. Пациентите са с отпусната кожа и проблемни лезии от различен характер и бръчки.

След приключване на процедурите, общото задоволството на пациентите достига 95%

 

Третиране на актиничн акератоза с „Фраксел” лазер

Херън, С. януари 2007

11 пациента с лезии върху предмишници, ръце, лице и скалп; 4-6 процедури

Средно подобрение за групата от 75%. Изследването показва добри резултати, при щадящи показатели на процедурите и висока безопасност.

Процедурите с „Фраксел”: клинични перспективи

Ейдриън, Р. 2007

2007

За няколко години работа с Фраксел се уверих, че тази апаратура е крачка в бъдещето, доказала своята безопасност и ефикасност. Работата с Фраксел улеснява дерматолога с лесния контрол, разбираемия потребителски интерфейс, краткостта на процедурата и предвидимия резултат.

Полезно

Впечатления на клиенти: